O společnosti


 

Vznik společnosti se datuje k roku 1992, během let došlo k několika transformacím. Od roku 1999 se naše společnost zabývá recyklací opotřebovaných pneumatik a souběžně se intenzivně věnuje rozvoji a výzkumu v této oblasti a výrobě pryžových produktů.

Společnost MONTSTAV CZ s.r.o. zajišťuje ve svém provoze RECYKLACE v Dolním Rychnově (bývalý areál sklárny v Dolním Rychnově) ekologické zpracování opotřebovaných pneumatik, které dává záruku trvalého řešení likvidace tohoto problematického odpadu.

Zpracováváme všechny druhy pneumatik a ostatní pryžový odpad. Zajišťujeme tak svým dodavatelům jednoduchou cestou možnost odběru pneumatik a dalšího pryžového odpadu k ekologické materiálové recyklaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

Dlouhodobými zkušenostmi a vývojem bylo nalezeno uplatnění pro veškeré získané suroviny, které jsou dále zpracovávány a plnohodnotně využívány. Kromě likvidace odpadu má nezanedbatelný význam v této oblasti přínos ekologický i ekonomický a také neopomenutelný význam v úspoře primárních surovin.

V současnosti se společnost zabývá vedle recyklace opotřebovaných pneumatik dalšími ekologickými aktivitami zaměřenými především na nové způsoby využití výstupů recyklace pneumatik v podobě výroby produktů z těchto druhotných surovin.

Produkty jsou vyráběny především z recyklované pryže, které slouží nejen ke zvýšení estetického vzhledu dětských hřišť, pískovišť a sportovních areálů, ale také dále umožňují elim


Máte nějaké dotazy? Neváhejte nás kontaktovat.