Antivibrační rohože


Negativním vlivem, především u kolejové dopravy, jsou otřesy, pro eliminaci jejich vzniku jsou vhodné antivibrační rohože.


Antivibrační rohož AVR má široké uplatnění při snižování hluku a vibrací v odvětví průmyslu, dopravě i v občanském životě. Vhodným uspořádáním lze dosáhnout snížení vlivu vibrací od zdroje až o 80%, čímž se omezuje působení negativních vlivů na lidský organismus. Vhodné je umístění pod stroje a zařízení. Její elasticita, určitá pevnost a mírná pórovitost umožňují pohltit vyzařovanou vibrační energii a přeměnit ji v teplo. Je zdravotně a ekologicky nezávadná a plně recyklovatelná. Díky její nízké hmotnosti a rozměrům je zaručena snadná manipulace a instalace při pokládce. Standartní velikost antivibračních rohoží je  1000 x 500 x 25 mm v černé barvě. Dle požadavků zákazníka jsme schopni různého barevného provedení a rozměrů.