SORB-EX®, SORB-EX® Plus


SORB-EX je mechanicky rozrušená pryžová hmota vznikající jako produkt recyklace pneumatik.


Látka má vysoké sorpční vlastnosti, sorbent je schopen rychle a účinně odstraňovat ropné produkty ze všech povrchů, ale zejména z vodní hladiny.

SORB-EX je vhodný pro vodní hladiny, jelikož i po absorpci plave na hladině.

SORB-EX PLUS je sorpční materiál, jehož základem je SORB-EX s příměsí zdrsňujících materiálu, díky kterým je SORB-EX PLUS schopen odstraňovat tenký olejový film.

Aplikace produktu je snadná – znečištěný povrch se posype sorbentem, nechá se působit a následně se promíchá a sebere či smete do nepropustných obalů.

Cena 18 Kč/kg bez DPH pro SORB-EX® i SORB-EX® Plus.