MONTSTAV CZ


Společnost MONTSTAV CZ s.r.o. zajišťuje ekologické zpracování opotřebovaných pneumatik, které dává záruku trvalého řešení likvidace tohoto tradičního odpadu. Zpracovává všechny druhy pneumatik a ostatní pryžový odpad. Svým dodavatelům zajišťuje jednoduchou cestou možnost odběru pneumatik a dalšího pryžového odpadu k ekologické recyklaci s vydáním potvrzení o převzetí (v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění).

více informací

Naše produkty


Zde bychom vás rádi seznámili s našimi službami a produkty s nimi spojenými.

Všechny produkty

Ekologická recyklace pneumatik a pryžového odpadu


Zpracováváme všechny druhy pneumatik a ostatní pryžový odpad. Svým dodavatelům zajišťujeme jednoduchou cestou možnost odběru pneumatik a dalšího pryžového odpadu k ekologické recyklaci s vydáním potvrzení o převzetí (v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění).

více informací

Máte nějaké dotazy? Neváhejte nás kontaktovat.